Afbud og udeblivelse

Hvis du er nødt til at melde afbud

Vi har selvfølgelig forståelse for, at dine planer kan blive ændret, men kan du ikke komme til den aftalte tid, skal du melde afbud, så andre kan komme til, og så vi ikke venter forgæves på dig.

Det skal ske senest to timer før aftalt tid; dog undtaget pludselig opstået sygdom.

Du melder afbud ved at ringe til os på 97 17 12 28. Vi modtager desværre  ikke afbud pr. mail.

Udeblivelsehonorar
Hvis Du som patient ikke rettidigt får meldt afbud til aftalt tid  opkræver klinikken  et udeblivelseshonorar  på min. 265,- og max. 765,-  DKK
Det er dyrt for klinikken  at stolen står tom.

Udeblivelseshonoraret stiger hvis der  er afsat mere end 30 minutter til behandlingen. Så  tillægges der p.t. 250,- for hver 15. minut ud over de første  30. minutter.
Du vil dog maksimalt skulle betale samlet for 60 minutter. Det bringer p.t. det maksimale  udeblivelseshonorar op på 765,00,-*

Så husk at melde afbud i tide, – og få med det sammen aftalt en ny tid som passer dig bedre.

(*udregnet på baggrund af overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Den Offentlige Sygesikring.  Satserne reguleres årligt).